Cyberbezpieczeństwo

Reprezentujemy Klientów przed sądami oraz wobec organów ścigania w sprawach dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Przygotowujemy strategię rozwoju i architektury IT w oparciu o optymalizację procesów IT i innych kluczowych działań organizacji. Przeprowadzamy prawne audyty bezpieczeństwa, również we współpracy z partnerami technologicznymi. Oferujemy stałą obsługę prawną operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych. Przygotowujemy wymaganą prawem dokumentację oraz dokumentację dotyczącą zarządzania ciągłością działania. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach w sprawach wydania decyzji o uznaniu za operatorów usług kluczowych oraz w postępowaniach kontrolnych i nadzorczych, w tym dotyczących kar pieniężnych.

bermix-studio-F7DAQIDSk98-unsplash (1)