Nieruchomości i inwestycje budowalne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie transakcji na rynku nieruchomości.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie transakcji na rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie inwestycji i robót budowlanych, prawa budowlanego oraz w szeroko rozumianych sprawach z obszaru gospodarki nieruchomościami.  Obsługujemy deweloperów, właścicieli kamienic, pośredników nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, inwestorów na rynku nieruchomości oraz klientów indywidualnych. Zajmujemy się znoszeniem współwłasności nieruchomości, podziałami majątku i działami spadku, a także zapewniamy kompleksową obsługę prawną sprzedaży nieruchomości (użytkowania wieczystego) oraz najmu, dzierżawy i leasingu nieruchomości. Przygotowujemy nazwane i nienazwane umowy, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości (w tym przez wniesienie nieruchomości tytułem aportu do spółki) lub nabycie prawa do korzystania z nieruchomości. Reprezentujemy Naszych Klientów, w trakcie postępowań sądowych, o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym.

macau-photo-agency-Y8zuBWzot4o-unsplash (1)