Zabezpieczamy procesy innowacyjnego biznesu

ZABEZPIECZAMY PROCESY INNOWACYJNEGO BIZNESU

NASZA MISJA

W Zouner Legal definiujemy zagrożeniatworzymy bezpieczne i przyjazne ramy prawne dla prowadzenia biznesuwdrażamy zabezpieczenia. Jesteśmy z Naszymi Klientami zawsze, gdy tego potrzebują i dostarczamy im zintegrowany pakiet usług doradczych, niezbędnych do prowadzenia sprawnego innowacyjnego biznesu. Łączy nas pasja do prawa i nowych technologii. Jesteśmy nastawieni na budowanie biznesowej przyszłości naszych Klientów. Działamy w oparciu o zasadę, że prawo nie jest przeszkodą i ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, lecz środkiem do jej skutecznego rozwoju.

NASZE SPECJALIZACJE

MAMY UNIKALNY

KNOW-HOW

ZOUNER LEGAL

Zouner Legal zabezpiecza prawnie, podatkowo i biznesowo przedsiębiorców związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych, odnawialnych źródeł energii, czy nowych technologii. Wiodącą specjalizacją Zouner Legal jest ochrona praw klientów w sporach dotacyjnych w ramach postępowań cywilnych, administracyjnych, karnych i podatkowych.

 

Wierzymy, że odpowiednio zabezpieczona i skomercjalizowana innowacja może przyczyniać się do wzrostu przewagi konkurencyjnej skutecznej i bezpiecznej optymalizacji obciążeń publicznoprawnych. Wierzymy, że ludzie kreatywni i przedsiębiorczy są motorem rozwoju gospodarki. Razem z naszymi Klientami jesteśmy w centrum innowacyjnej przedsiębiorczości.

 

 

ZESPÓŁ

Nasz Zespół to network doświadczonych prawników – adwokatów, radców prawnych i aplikantów, ekspertów, specjalistów i praktyków z różnych dziedzin, w tym prawa, podatków, wycen, dotacji i finansów. Angażujemy się w tworzenie strategii zmian legislacyjnych służących rozwojowi innowacyjnej gospodarki. Dzielimy się wiedzą oraz naszymi doświadczeniami na wydarzeniach dedykowanych innowacyjnemu biznesowi. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli sektora MŚP. W publikacjach własnych i w opiniotwórczych mediach, wypowiadamy się w istotnych dla polskich przedsiębiorców kwestiach prawno-gospodarczych.

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Prosta Spółka Akcyjna

Już od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie ustawa nowelizująca Kodeks Spółek Handlowych. Zmiana ta wprowadza m.in. nowy rodzaj spółki – prostą spółkę handlową. W założeniu ten rodzaj...

Crowdfunding

22 marca 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, została opublikowana informacja o pracach nad projektem ustawy o nadzorze nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć...

Fundacje rodzinne

W styczniu 2022 r. mają wejść w życie przepisy ustawy o fundacji rodzinnej, wprowadzającej nowy rodzaj fundacji. Fundacje rodzinne działają w wielu krajach europejskich i są popularną formą sprawowania...

Regulacja DLT w Szwajcarii

W lutym 2021 r. weszły w życie w Szwajcarii pierwsze w Europie uregulowania dotyczące DLT. DLT – Distributed Ledger Technology, to technologia rozproszonej bazy danych, której rejestry są replikowane, współdzielone i zsynchronizowane...

Kryptowaluty

Kryptowaluty w Polsce jak i większości krajów Unii Europejskiej nie są w żaden sposób zakazane, są nieuregulowane oraz funkcjonują w oparciu o starą zasadę prawa cywilnego „co nie jest...

ICO

Initial Coin Offering (ICO) to metoda pozyskiwania kapitału w postaci kryptowalut lub tokenów, w celu finansowania przedsięwzięcia, najczęściej typu startup. Kapitał jest pozyskiwany poprzez emisję tokenów, które są kupowane za...

Forma finansowania – DeFi

DeFi czyli Decentralized Finance, to forma finansowania oparta na blockchain, która nie opiera się na centralnych pośrednikach finansowych, takich jak domy maklerskie, giełdy lub banki, w celu oferowania tradycyjnych...

Tokenizacja akcji w PSA

Większość inwestorów i przedsiębiorców czeka na 1 lipca 2021 r., kiedy to wejdą w życie przepisy ustawy wprowadzającej prostą spółkę akcyjną. Ten nowy rodzaj spółki prawa handlowego będzie mógł...

KONTAKT

NIP: 5213689703
REGON: 360832612
KRS: 0000544720
Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS

ZAPRASZAMY

Do kontaktu