Prosta Spółka Akcyjna

16 kwietnia 2021

Już od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie ustawa nowelizująca Kodeks Spółek Handlowych. Zmiana ta wprowadza m.in. nowy rodzaj spółki – prostą spółkę handlową. W założeniu ten rodzaj spółki ma służyć rozwojowi startupów w Polsce, poprzez połączenie zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, przy pominięciu ich wad. Dotychczas, aby założyć jedną z tych spółek trzeba było posiadać minimalny kapitał zakładowy w wysokości 5 tys. lub 100 tys. złotych, co uniemożliwiało rozwój pomysłów na wczesnym etapie rozwoju, którym zwyczajnie brakowało funduszy na rozwój.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom minimalny kapitał zakładowy prostej spółki akcyjnej wynosi jedynie 1 zł. Jednocześnie łatwiejsze będą do przeprowadzenia wszelkie zmiany w kapitale zakładowym spółki. Przy emisji akcji wymagana jest zmiana umowy spółki, jednakże nie będzie wymagane zachowanie przepisów o zmianie umowy spółki, jeżeli emisja akcji następuje uchwałą akcjonariuszy podejmowaną na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji.

Jedną z najciekawszych cech prostej spółki akcyjnej jest możliwość zastosowania technologii blockchain w ramach rejestru akcjonariuszy. Zgodnie z art. 30031 §3 KSH rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych tj. z wykorzystaniem technologii rejestrów rozproszonych – z ang. blockchain. Formuła ta umożliwia de facto na tokenizację akcji prostej spółki akcyjnej, a tym samym na jej szybkie i proste dofinansowanie.

Tokenizacja akcji może mieć istotne znaczenie w prostej spółce akcyjnej z uwagi na ograniczenia w oferowaniu akcji prostej spółki akcyjnej. Akcje te nie będą mogły być oferowane na giełdzie, jedynie w ramach oferty niepublicznej. Rozwiązanie to wydaje się logiczne z uwagi na ryzyka finansowe związane z inwestycjami w akcje w prostej spółki akcyjnej.