We secure innovative business processes

WE SECURE INNOVATIVE BUSINESS PROCESSES

OUR MISSION

At Zouner Legal, we define risks, create a safe and friendly legal framework for doing business, and implement safeguards. We are with our clients whenever they need us and provide them with an integrated package of advisory services necessary to run a successful and innovative business. We share a passion for law and new technologies. We are focused on building the business future of our Clients. We operate based on the principle that the law is not an obstacle or limitation in conducting business activity, but a means to its effective development.

WE HAVE UNIQUE

KNOW-HOW

ZOUNER LEGAL

Zouner Legal provides legal, tax and business security for entrepreneurs related to the commercial real estate market, renewable energy sources or new technologies. The leading specialization of Zouner Legal is protecting clients’ rights in grant disputes within the framework of civil, administrative, criminal and tax proceedings.

We believe that a properly secured and commercialized innovation can contribute to the competitive advantage of an effective and safe optimization of public and legal burdens. We believe that creative and entrepreneurial people are the engine of economic development. Together with our clients we are at the center of innovative entrepreneurship

TEAM

Our team is a network of experienced lawyers – advocates, legal advisers and trainees, experts, specialists and practitioners in various fields, including law, tax, valuation, grants and finance. We are involved in creating strategies of legislative changes that serve the development of innovative economy. We share our knowledge and experience at events dedicated to innovative business. We organize training and workshops for representatives of the SME sector. In our own publications and in opinion-forming media, we express our opinions on legal and economic issues which are important for Polish entrepreneurs.

PARTNERS

CONTACT

NIP: 5213689703
REGON: 360832612
KRS: 0000544720
Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS

We Invite You

Contact Us

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony, oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Paweł Zouner

Ekspert prawa procesowego z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych angażujących instrumenty rynku kapitałowego.

W tym akcje i obligacje, praw własności przemysłowej, ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, ochronę konsumentów, ochronę danych osobowych, a także reprezentacji w postępowaniach prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych. Brał udział w licznych procesach sądowych przeciwko organom zarządzającym oraz kontrolującym spółki publiczne, w procesach wdrażania w spółkach kapitałowych instrumentów ochrony i zarządzania prawami własności intelektualnej, zbiorami danych i know-how, w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie naruszenia zbiorowego interesu konsumentów oraz postępowaniach antymonopolowych, w procesach grupowych, w sprawach karnych gospodarczych, w sporach patentowych i budowlanych, w sprawach dotyczących prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie oraz ochrony konsumenta i ochrony danych osobowych. Reprezentował obligatariuszy w Radzie Wierzycieli w sprawie upadłości spółki E-Kanacelaria Grupa Prawno Finansowa. Do chwili obecnej reprezentuje obligatariuszy w postępowaniach zakazowych, cywilnych i karnych związanych przede wszystkim z niegospodarnością, wyzbywaniem się majątku oraz spóźnionym wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej. Studiował również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.