Rozporządzenie eIDAS

2 sierpnia 2021

6 czerwca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt propozycji zmian w tzw. rozporządzeniu eIDAS. Rozporządzenie to określa ramy i wymagania odnośnie środków identyfikacji elektronicznej. Reguluje ono jeden z najważniejszych elementów cyfryzacji administracji publicznej – kwalifikowany elektroniczny podpis. Komisja niedawno zaproponowała wprowadzenie Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości, którzy będzie umożliwiał obywatelom UE korzystanie z identyfikacji elektronicznej w przestrzeni cyfrowej.

 

Taki elektroniczny dowód cyfrowy wspólny dla całej UE będzie umożliwiać załatwianie spraw przed organami administracji publicznej we wszystkich krajach UE. Rozporządzenie przypisuje Europejskim Portfelom Elektronicznej Tożsamości jeszcze jedną ważną funkcję – umożliwienia złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Zapowiadane zmiany mogą w znaczącym stopniu przyspieszyć cyfryzację administracji publicznej na terenie UE oraz pozwoli na harmonizację przepisów dla wszystkich branż.