European Green Deal i OZE

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla deweloperów, inwestorów oraz wytwórców energii ze źródeł odnawialnych.

Zapewniamy pełne doradztwo prawne i regulacyjne sektora energetyki, w szczególności usługi prawne z zakresu ustawy prawo energetyczne, czy ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także innych regulacji sektora energetyki. Nasze usługi obejmują m. in.: analizę nieruchomościowo-inwestycyjną planowanych przedsięwzięć, prawną analizę każdego etapu realizacji projektu, przygotowanie i weryfikacja umów zawieranych z wykonawcami, prawną obsługę uzyskiwania decyzji i koncesji. Doradzaliśmy w zakresie wielu rodzajów projektów energii odnawialnej, w tym m.in. farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

laura-ockel-cAG-JuV68E8-unsplash