Finansowanie

Podczas procesów uzyskiwania wsparcia finansowego dla projektów innowacyjnych i inwestycyjnych, kluczową rolę odgrywa wsparcie w realizowaniu przyjętego planu inwestycyjnego.

Pełnimy funkcję pełnomocników inwestorów i przedsiębiorców w procesie finansowania projektów innowacyjnych wysokiego ryzyka w oparciu o różne programy pomocowe – programy krajowe, unijne, rozwiązania podatkowe, crowdfunding, kredyty, finansowanie, publiczną i prywatną emisję akcji i obligacji. W przypadku pozyskania środków pomocowych Unii Europejskiej, najistotniejszym elementem jest merytoryczne przygotowanie planu przedsięwzięcia, zgodnie z wytycznymi danego programu, a więc umiejętne opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz efektywne zarządzanie projektem. W tym obszarze współpracujemy na stałe z renomowanymi firmami doradczymi, zajmującymi się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy UE. Wspieramy Klientów począwszy od fazy przygotowania, poprzez fazę realizacji projektu, po fazę rozliczenia projektu.

sahand-hoseini-VrJnsLH2nOY-unsplash (1)