Restrukturyzacja i upadłość

Posiadamy szerokie doświadczenie we współpracy z Klientami, znajdującymi się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Specjalizujemy się w świadczeniu usług związanych z doradztwem restrukturyzacyjnym na rzecz podmiotów, występujących zarówno w roli dłużników, jak i wierzycieli. Obsługujemy Klientów ubiegających się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości. Przygotowujemy i wdrażamy plan restrukturyzacyjny oraz przeprowadzamy negocjacje z wierzycielami (w tym bankami, obligatariuszami, wierzycielami publicznoprawnymi). Udzielamy wsparcia na każdym etapie postępowań. Gdy Naszym Klientem jest wierzyciel, który nie może odzyskać swoich należności od kontrahenta, prowadzimy w jego imieniu postępowanie przeciwko osobom, które reprezentowały niewypłacalnego przedsiębiorcę.

ian-keefe-o51ZmPzv95Q-unsplash00