Spory korporacyjne

Oferujemy wyspecjalizowaną reprezentację w sprawach dotyczących sporów korporacyjnych.

Prowadząc spór, staramy się być również doradcami gospodarczymi Klienta. Wiemy, że każde rozstrzygnięcie sporu musi nieść ze sobą również walor ekonomiczny. Reprezentujemy klientów m. in. w sprawach dotyczących sporów, związanych z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach w spółkach kapitałowych czy sporach wynikających z umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami. Nasze doradztwo prawne obejmuje również strategię długoterminowej obrony, przed próbami nadużywania praw korporacyjnych.

romain-v-nMDp15T4lJ0-unsplash