Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Wspieramy przedsiębiorców w ograniczaniu ryzyka związanego z działaniami nieuczciwej konkurencji oraz reprezentujemy Naszych Klientów w procesach sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji i praktyk antymonopolowych.

Podstawowy motor napędowy gospodarki wolnorynkowej jakim jest konkurencja, niejednokrotnie jest zniekształcony przez nieuczciwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami, działania nieuczciwych uczestników rynku. Skutecznie chronimy interesy majątkowe naszych Klientów, reprezentując ich w sporach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dostarczamy skuteczne środki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jego klienteli.

sensei-minimal-y2ctC6PnB6g-unsplash