Fundacje Rodzinne

Szacuje się, że w Polsce blisko 830 tys. firm to firmy rodzinne, które generują przychód o łącznej wartości 322 mld zł w skali roku. Z danych Instytut Biznesu Rodzinnego, wynika, że w przeciągu najbliższych kilku lat sukcesję planuje ok. 57% firm rodzinnych. Ale tylko 8,1% następców przedsiębiorców deklaruje chęć poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców.*

Dotychczas majątki rodzinne były często gromadzone w strukturach holdingowych, funduszach inwestycyjnych zamkniętych czy alternatywnych spółkach inwestycyjnych, których tworzenie i utrzymanie wymaga wysokich kosztów.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej wprowadziła nową instytucję – fundację rodzinną, która pozwala zaplanować i skutecznie przeprowadzić proces sukcesji.

Fundacja rodzinna pozwala na ograniczenie ryzyka nieudanej sukcesji polskich gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw. Gwarantuje kontynuacje biznesu zgodnie z wolą fundatora i ochronę majątku w rękach rodziny bez konieczności osobistego zaangażowania następców prawnych w prowadzenie gospodarstwa czy firmy.

Wiemy, że dobrze przygotowany statut fundacji rodzinnej pozwoli na prawidłowy przebieg sukcesji, a także należycie zabezpieczy majątek rodzinny. Doradzamy i pomagamy na każdym etapie tworzenia fundacji rodzinnej, tak aby majątek fundacji był pomnażany, a beneficjenci fundacji mogli otrzymywać korzyści.

*Wynik badania Instytutu Biznesu Rodzinnego w 2017. Rok wcześniej wskaźnik ten wyniósł 6,3%. http://www.ibrpolska.pl/aktualnosci/przyszlosc-firm-rodzinnych-sukcesorzy-przed-trudna-decyzja-o-przejeciu-firmyrodzicow/ (dostęp z dnia 28 sierpnia 2019 r.).

Happy,Family,Team,Planting,Tree,In,Sun,Spring,Time.,Farmer