Fundacje rodzinne

9 marca 2021

W styczniu 2022 r. mają wejść w życie przepisy ustawy o fundacji rodzinnej, wprowadzającej nowy rodzaj fundacji. Fundacje rodzinne działają w wielu krajach europejskich i są popularną formą sprawowania kontroli nad majątkiem w znanych wielopokoleniowych firmach. Fundacja rodzinna zapobiegać może rozdrobnieniu akcjonariatu w spółkach rodzinnych, a tym samym wrogim przejęciom oraz konfliktom rodzinnym. Przepisy dotyczące fundacji rodzinnych obowiązują obecnie m.in. w Szwajcarii, Malcie, Lichtensteinie czy Cyprze, gdzie są licznie tworzone.

W obecnym kształcie przepisów projektu ustawy fundacja rodzinna będzie mogła być utworzona przez jedną lub więcej osób fizycznych:

  1. pozostających wobec sobie w relacji pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia, lub
  2. będących przez co najmniej 7 lat przed utworzeniem fundacji rodzinnej członkami zarządu lub rady nadzorczej tej samej osoby prawnej, lub
  3. będących przez co najmniej 7 lat przed utworzeniem fundacji rodzinnej wspólnikami tej samej spółki.

Dla utworzenia fundacji rodzinnej konieczne będzie sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego albo testamentu, obejmującego oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej. Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Będzie ona wnosiła do fundacji rodzinnej mienie przeznaczone na realizację jej celów o wartości co najmniej 100 tysięcy złotych.

Podstawowym dokumentem określającym zasady funkcjonowania fundacji rodzinne będzie statut. Będzie on określać kim de facto będą beneficjenci fundacji rodzinnej oraz na co środki fundacji będą mogły być przeznaczone. Beneficjentami będą mogli być zarówno bliscy krewni fundatora, ale także osoby bliskie niepowiązane z nim żadnymi więziami formalnymi. Ich odpowiednie określenie będzie niezwykle istotne, gdyż to beneficjenci będą zasiadać w zarządzie fundacji, który będzie bezpośrednio zarządzał całą fundacją rodzinną i jej majątkiem.  

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony, oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.