ICO

12 lutego 2021

Initial Coin Offering (ICO) to metoda pozyskiwania kapitału w postaci kryptowalut lub tokenów, w celu finansowania przedsięwzięcia, najczęściej typu startup. Kapitał jest pozyskiwany poprzez emisję tokenów, które są kupowane za określone środki pieniężne przez inwestorów.

Tokeny dzieli się generalnie na trzy rodzaje w zależności od ich funkcji w obrocie gospodarczym:

  1. equity tokens”, zwane inaczej tokenami kapitałowymi. Tokeny te funkcjonują bardziej jak tradycyjne aktywa giełdowe. Innymi słowy, posiadacze tokenów kapitałowych posiadają pewną formę własności w swoich inwestycjach. Ich tokeny reprezentują, jak duży procent własności faktycznie posiadają. W większości przypadków tokeny akcji reprezentują aktywa, nieruchomości lub przedsięwzięcia osób trzecich.
  2. securities tokens”, zwanymi tokenami bezpieczeństwa porównywane są do papierów wartościowych, które odzwierciedlają rzeczywiste aktywa np. w postaci akcji/udziałów w spółce, obligacji, własności nieruchomości, własności wierzytelności itp. Kluczową różnicą pomiędzy tokenami bezpieczeństwa i tokenami kapitałowymi jest to, że w tokenach bezpieczeństwa, aktywa takie jak nieruchomości, złoto itp. są wykorzystywane jako zabezpieczenie. Jednak w przypadku tokenów kapitałowych, akcje firmy są dzielone na tokeny.
  3. utility tokens” zwane tokenami użytkowymi, zapewniają użytkownikom przyszły dostęp do produktu lub usługi. Poprzez ICO z tokenami użytkowymi startupy mogą zebrać kapitał na sfinansowanie rozwoju swoich projektów blockchain, a użytkownicy mogą nabyć przyszły dostęp do tej usługi, czasami z rabatem od ceny gotowego produktu.

Obecnie ICO nie jest w większości państw świata uregulowane prawnie. Oznacza to, że oferowanie tokenów nie jest w żaden sposób zakazane, jednakże większość inwestorów zniechęca fakt, że takie działania nie są pod żadną kontrolą organów państwa. ICO było też często wykorzystywane w różnego rodzaju oszustwach, stąd większość organów regulacyjnych ostrzega przed ICO. Jednakże w niektórych bardziej postępowych krajach podejmuje się próby uregulowania ICO, a tym samym zachęcenia do inwestycji na terenie tego kraju.

W Szwajcarii uchwalono szereg regulacji dotyczących ICO, zaś FINMA (Szwajcarski Organ ds. Nadzoru Rynku Finansowego) wyraźnie wspiera przedsięwzięcia z zakresu technologii blockchain czy też ICO. Zaś w USA w lipcu 2017 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wskazała, że może mieć uprawnienia do stosowania federalnego prawa papierów wartościowych do ICO.

ICO i jego różne odmiany stają coraz popularniejszymi formami inwestycji, stąd wiele krajów świata rozpoczyna pracę nad przepisami mającymi uregulować kwestie związane z ICO. Jest to jednak powolny proces, i w większości krajów kwestia ta pozostaje nieuregulowana.