Kryptowaluty

15 lutego 2021

Kryptowaluty w Polsce jak i większości krajów Unii Europejskiej nie są w żaden sposób zakazane, są nieuregulowane oraz funkcjonują w oparciu o starą zasadę prawa cywilnego „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Kwestia kryptowalut w polskich przepisach została jedynie uregulowana w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, gdzie zdefiniowane zostało pojęcie „walut wirtualnych”. Pojęcie to stosowane jest jedynie na gruncie prawa podatkowego w kontekście podatku dochodowego.

Wymiana waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną nie podlega opodatkowaniu. Podatek dochodowy pojawia się w momencie wymiany waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe np. w  momencie wymiany Bitcoina na walutę polską. Wtedy zobowiązani będziemy do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%.

Działalność giełd kryptowalut w Polsce też po części jest nieuregulowana. Komisja Nadzoru Finansowego oświadczyła, że rynek kryptowalut nie jest w Polsce rynkiem regulowanym. KNF nie licencjonuje, nie rejestruje, ani nie nadzoruje giełd kryptowalutowych. Organ nadzoru nad rynkiem finansowym nie jest także wyposażony w żadne narzędzia umożliwiające pomoc osobom poszkodowanym w wyniku upadku giełdy kryptowalut.

30 marca 2021 r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Od momentu wejścia w życie nowelizacji giełdy i kantory kryptowalut będą podlegać tej ustawie. Podmioty te będą miały obowiązek dokonania wpisu do rejestru walut wirtualnych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ustawa zakłada, że wpis do rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności danych będzie można dokonywać w formie wniosku elektronicznego.

Nowelizowana ustawa wprowadza również warunki kompetencyjne i reputacyjne. Zgodnie z projektem, osoby decydujące się na prowadzenie działalności w zakresie walut wirtualnych, są zobowiązane do posiadania wiedzy lub doświadczenia związanego z obszarem kryptowalut.

Obecnie nowelizacja ustawy o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu czeka na podpis Prezydenta RP.