Pomoc publiczna i spory dotacyjne

Skutecznie chronimy Klientów przed roszczeniami o zwrot dofinansowania uzyskanego z funduszy UE.

Spośród 15 642 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 22 164 755 425,45 złotych zawartych z Beneficjentami przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na przestrzeni 2009-2016 r., wypowiedzianych lub rozwiązanych z innych przyczyn zostało 2 321 umów (stan na dzień 03.10.2016 r.). Stanowi to blisko 15% ogółu zawartych umów z przedsiębiorcami.

Z sukcesami reprezentujemy Klientów w postępowaniach, w których PARP zażądała zwrotu łącznie ponad stumilionowych dotacji. Nie wahamy się przed stosowaniem nieszablonowych rozwiązań, dążąc do maksymalizacji prawdopodobieństwa korzystnego dla Klienta zakończenia sporu. Nasze działania podejmowane są z najwyższą dbałością o interesy Klienta, mając świadomość, że utrzymanie dofinansowania niejednokrotnie decyduje o dalszym funkcjonowaniu przedsiębiorcy.

tabrez-syed-PDnv0eG5yOA-unsplash