Prawo rolne

Materia prawa rolnego jest bardzo szeroka i składa się na nią wiele norm prawnych. Nieruchomości rolne podlegają odrębnym przepisom np. jeśli chodzi o ich obrót, a system podatkowy i ubezpieczeń społecznych jest zupełnie inny. Dofinansowania unijne dla rolnictwa także podlegają reżimom odrębnych przepisów.  

Posiadamy wieloletnią praktykę oraz oferujemy pomoc m. in. w:

  • reprezentowaniu naszych Klientów we wszelkich postępowaniach przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
  • rozwiązywaniu sporów dotacyjnych,
  • doradztwie w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, a także przygotowywaniem umów w tym zakresie,
  • w sprawach zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,
  • przygotowywaniu i opiniowaniu umów związanych z rolnictwem i produkcją rolną,
  • w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu służebności przesyłu, także odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu oraz w sprawach o zasiedzenie,
  • restrukturyzacji gospodarstw rolnych.

Pomagamy także w przeprowadzaniu sukcesji gospodarstw rolnych, a także doradzamy w zakresie prawa spadkowego (dziedziczenie, podział spadku itp.)

paz-arando-zwZusrYAGoM-unsplash