Real Estate Investments Trusts – REIT

7 stycznia 2021

Real Estate Investment Trust (REIT) to pewien rodzaj funduszu inwestycyjnego, który pozwala mniejszym inwestorom na lokowanie swoich środków w inwestycje nieruchomościowe. REIT-y w Polsce nazwane zostały Spółkami Rynku Wynajmu Nieruchomości (SRWN). 

Ten rodzaj funduszu inwestycyjnego powstał w Stanach Zjednoczonych w 1960 r. i został oparty o specyficzny model finansowy. Fundusze te często są zwolnione z podatku dochodowego (CIT) w całości, w zamian za obowiązek wypłaty całości lub większości zysku posiadaczom akcji lub udziałów. Celem działania REIT, jest nabycie praw własności do różnych typów nieruchomości, przynoszących dochód, m.in nieruchomości komercyjnych – powierzchni biurowych, hoteli, powierzchni handlowych (przede wszystkim wielkich centrów handlowych), magazynów, a także nieruchomości mieszkaniowych przeznaczonych na wynajem a następnie zarządzanie nimi i czerpanie z tego zysków.

Inwestorzy posiadający udziały lub akcje REIT uzyskują zyski z trzech źródeł: dywidenda wypracowywana na bazie pozyskiwanych czynszów, dochody ze sprzedaży nieruchomości portfelowych oraz zwroty z kapitału (z odpisów amortyzacyjnych). Sprawa to, że inwestorzy cały czas otrzymują zwroty zainwestowanych środków, co zachęca do rozpoczęcia inwestycji w fundusz lub dalszej reinwestycji.

W Polsce trwały pracę nad projektem ustawy regulującym SRWN od 2016, jednakże prace nad tym projektem zostały wycofane i raczej nie będą kontynuowane w przyszłości. Stało się tak za sprawą negatywnej opinii NBP, która wykluczyła możliwość komercyjnych inwestycji tego typu, z uwagi na wysokie ryzyko inwestycyjne, wynikające z faktu zdominowania krajowego rynku nieruchomości komercyjnych przez dużych graczy zagranicznych, z którymi ponoć trudno by było konkurować świeżo powołanym podmiotom.