Ustawa o REIT

2 września 2021

Ministerstwo Rozwoju opublikowało informację, że odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, który przygotowuje projekt ustawy o REIT-ach. Jest to drugie podejście do uchwalenia przepisów o specyficznym typie funduszu inwestycyjnego. Poprzedni projekt został odrzucony, z uwagi na stanowisko Narodowego Banku Polskiego, które stanowczo wykluczało możliwość wprowadzenia do polskiego porządku prawnego REIT-ów. Ministerstwo poinformowało, że projekt ustawy będzie opublikowany w listopadzie br.

 

Czym są REIT-y? Real Estate Investment Trust (REIT) to typ funduszu inwestycyjnego, który umożliwia pojedynczym inwestorom inwestycje w nieruchomości różnego rodzaju. Oferta takiego funduszu w głównej mierze jest skierowana w stronę drobnych inwestorów, którzy chcą zainwestować niewielkie kwoty.

 

Na razie nie są znane, nawet wstępne, założenia projektu ustawy, stąd nie wiadomo w jakiej formie prawnej będą funkcjonować REIT-y oraz w jakiego typu inwestycje, inwestorzy będą mogli lokować swoje środki. UOKiK w swoim oficjalnym stanowisku wyraził wątpliwość co do możliwości inwestowania w mieszkania przez REIT-y. Zdaniem Urzędu taka forma inwestycji jest zbytnio obciążona ryzkiem dla potencjalnych inwestorów i stąd REIT-y nie powinny móc w nie inwestować.