Tokenizacja akcji w PSA

18 stycznia 2021

Większość inwestorów i przedsiębiorców czeka na 1 lipca 2021 r., kiedy to wejdą w życie przepisy ustawy wprowadzającej prostą spółkę akcyjną. Ten nowy rodzaj spółki prawa handlowego będzie mógł przeprowadzać tzw. tokenizacje akcji. Art. 30031 §3 KSH stanowi, że rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych. Przepis ten dopuszcza, by rejestr akcjonariuszy PSA był prowadzony w rozproszonej i zdecentralizowanej bazie danych tj. w formie blockchain.

Oznacza to, że będzie istnieć możliwość tworzenia cyfrowych tokenów, które po zapisaniu na blockchainie mogłyby służyć do transferowania akcji. W pewnym uproszczeniu, token byłby odpowiednikiem akcji prostej spółki akcyjnej tj. jeden token byłby równoznaczny jednej akcji. Zmiana właściciela tokena byłaby jednoznaczna z zmianą struktury akcjonariatu. Należy jednak pamiętać, by zostać akcjonariuszem spółki trzeba zostać wpisanym do rejestru akcjonariuszy. Stąd rejestr akcjonariuszy będzie musiał być odpowiednio skonstruowany, tak by odpowiednio szybko rejestrował wszystkie zmiany w akcjonariacie prostej spółki akcyjnej. 

Istotną kwestią będzie też wybór odpowiedniego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Powierzyć prowadzenie takiego rejestru będzie można podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. domowi maklerskiemu) lub notariuszowi prowadzącemu kancelarię na terenie Polski. Rola takiego podmiotu będzie o tyle istotna, gdyż zobowiązany będzie on do zapewnienia zgodności liczby akcji zarejestrowanych w rejestrze z liczbą wyemitowanych akcji oraz dokonywanie wpisów zmian danych.