Zmiany w transferach kryptowalut

22 lipca 2021

Komisja Europejska ogłosiła 20 lipca 2021 r. propozycję zmian w prawie dotyczących transferom kryptowalut. Zmiany te w głównej mierze uderzają w główny filar transakcji kryptowalutowych tj. ich anonimowość. Wprowadzone zmiany mają na celu, umożliwienie walki z praniem brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałanie terroryzmowi.

 

Jedną z najważniejszych proponowanych zmian jest obowiązek wskazywania przy transakcjach nazwy, adresu oraz danych identyfikujących zleceniodawcę przelewu. Przy odbiorcy przelewu będzie trzeba tylko wskazać jego nazwę oraz numer konta. Przy dotychczasowych transakcjach kryptowalutowych obie strony transakcji znały jedynie identyfikatory, które nie pozwalały podmiotom trzecim na weryfikację stron transakcji. W myśl nowych przepisów wszystkie transakcje mają przestać być anonimowe, zaś pośrednicy takich transakcji muszą prowadzić w swoich systemach rozwiązania nieuniemożlwiające anonimowe transakcje.

 

Proponowane zmiany mogą w sposób drastyczny zmienić rynek kryptowalut na terenie UE, którego istotą jako rynku nieregulowanego jest anonimowość. Jednym ze skutków regulacji może być przejście części rynku do szarej strefy lub korzystaniu z usług pośredników, którzy nie są związani przepisami UE.