Zabezpieczamy procesy innowacyjnego biznesu

ZABEZPIECZAMY PROCESY INNOWACYJNEGO BIZNESU

NASZA MISJA

W Zouner Legal definiujemy zagrożeniatworzymy bezpieczne i przyjazne ramy prawne dla prowadzenia biznesuwdrażamy zabezpieczenia. Jesteśmy z naszymi Klientami zawsze, gdy tego potrzebują i dostarczamy im zintegrowany pakiet usług doradczych, niezbędnych do prowadzenia sprawnego innowacyjnego biznesu. Łączy nas pasja do prawa i nowych technologii. Jesteśmy nastawieni na budowanie biznesowej przyszłości naszych Klientów. Działamy w oparciu o zasadę, że prawo nie jest przeszkodą i ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej lecz środkiem do jej skutecznego rozwoju.

NASZE SPECJALIZACJE

MAMY UNIKALNY

KNOW-HOW

ZOUNER LEGAL

Zouner Legal zabezpiecza prawnie, podatkowo i biznesowo przedsiębiorców związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych, odnawialnych źródeł energii, czy nowych technologii. Wiodącą specjalizacją Zouner Legal jest ochrona praw klientów w sporach dotacyjnych w ramach postępowań cywilnych, administracyjnych, karnych i podatkowych.

 

Wierzymy, że odpowiednio zabezpieczona i skomercjalizowana innowacja może przyczyniać się do wzrostu przewagi konkurencyjnej skutecznej i bezpiecznej optymalizacji obciążeń publicznoprawnych. Wierzymy, że ludzie kreatywni i przedsiębiorczy są motorem rozwoju gospodarki. Razem z naszymi Klientami jesteśmy w centrum innowacyjnej przedsiębiorczości.

 

 

ZESPÓŁ

Nasz Zespół to network doświadczonych prawników – adwokatów, radców prawnych i aplikantów, ekspertów, specjalistów i praktyków z różnych dziedzin, w tym prawa, podatków, wycen, dotacji i finansów. Angażujemy się w tworzenie strategii zmian legislacyjnych służących rozwojowi innowacyjnej gospodarki. Dzielimy się wiedzą oraz naszymi doświadczeniami na wydarzeniach dedykowanych innowacyjnemu biznesowi. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli sektora MŚP. W publikacjach własnych i w opiniotwórczych mediach, wypowiadamy się w istotnych dla polskich przedsiębiorców kwestiach prawno-gospodarczych.

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Sztuczne warunki w rolnictwie

Tzw. tworzenie „sztucznych warunków” w sektorze rolnym to sytuacja, w której stosunki między podmiotami gospodarczymi są układane w sposób sztuczny w celu uzyskania korzyści finansowej, której jeden z podmiotów...

Ustawa o REIT

Ministerstwo Rozwoju opublikowało informację, że odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, który przygotowuje projekt ustawy o REIT-ach. Jest to drugie podejście do uchwalenia przepisów o specyficznym typie funduszu inwestycyjnego. Poprzedni...

Rozporządzenie eIDAS

6 czerwca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt propozycji zmian w tzw. rozporządzeniu eIDAS. Rozporządzenie to określa ramy i wymagania odnośnie środków identyfikacji elektronicznej. Reguluje ono jeden z najważniejszych...

Zmiany w transferach kryptowalut

Komisja Europejska ogłosiła 20 lipca 2021 r. propozycję zmian w prawie dotyczących transferom kryptowalut. Zmiany te w głównej mierze uderzają w główny filar transakcji kryptowalutowych tj. ich anonimowość. Wprowadzone...

Rozporządzenie DORA

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA). Projekt ten ma być odpowiedzią na problem cyberbezpieczeństwa i ochrony...

Dyrektywa NIS 2

Komisja Europejska w grudniu 2020 r. opublikowała projekt dyrektywy NIS 2, która ma znowelizować obecnie obowiązującą dyrektywę NIS. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest ustawą, która transponowała tą dyrektywę...

Elektroniczne wnioski KRS

Od 1 lipca 2021 r. oprócz przepisów o Prostej Spółce Akcyjne, mają wejść w życie zapowiadane zmiany odnośnie dalszej informatyzacji Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany te obejmują wprowadzenia elektronicznych wniosków...

Prosta Spółka Akcyjna

Już od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie ustawa nowelizująca Kodeks Spółek Handlowych. Zmiana ta wprowadza m.in. nowy rodzaj spółki – prostą spółkę handlową. W założeniu ten rodzaj...

KONTAKT

NIP: 5213689703
REGON: 360832612
KRS: 0000544720
Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS