Real Estate Investments Trusts – REIT

Real Estate Investment Trust (REIT) to pewien rodzaj funduszu inwestycyjnego, który pozwala mniejszym inwestorom na lokowanie swoich środków w inwestycje nieruchomościowe. REIT-y w Polsce nazwane zostały Spółkami Rynku Wynajmu Nieruchomości (SRWN).  Ten rodzaj funduszu inwestycyjnego powstał w Stanach Zjednoczonych w 1960 r. i został oparty o specyficzny model finansowy. Fundusze te często są zwolnione z podatku […]