Zabezpieczamy procesy innowacyjnego biznesu

ZABEZPIECZAMY PROCESY INNOWACYJNEGO BIZNESU

NASZA MISJA

W Zouner Legal definiujemy zagrożeniatworzymy bezpieczne i przyjazne ramy prawne dla prowadzenia biznesuwdrażamy zabezpieczenia. Jesteśmy z naszymi Klientami zawsze, gdy tego potrzebują i dostarczamy im zintegrowany pakiet usług doradczych, niezbędnych do prowadzenia sprawnego innowacyjnego biznesu. Łączy nas pasja do prawa i nowych technologii. Jesteśmy nastawieni na budowanie biznesowej przyszłości naszych Klientów. Działamy w oparciu o zasadę, że prawo nie jest przeszkodą i ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej lecz środkiem do jej skutecznego rozwoju.

NASZE SPECJALIZACJE

MAMY UNIKALNY

KNOW-HOW

ZOUNER LEGAL

Zouner Legal zabezpiecza prawnie, podatkowo i biznesowo przedsiębiorców związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych, odnawialnych źródeł energii, czy nowych technologii. Wiodącą specjalizacją Zouner Legal jest ochrona praw klientów w sporach dotacyjnych w ramach postępowań cywilnych, administracyjnych, karnych i podatkowych.

 

Wierzymy, że odpowiednio zabezpieczona i skomercjalizowana innowacja może przyczyniać się do wzrostu przewagi konkurencyjnej skutecznej i bezpiecznej optymalizacji obciążeń publicznoprawnych. Wierzymy, że ludzie kreatywni i przedsiębiorczy są motorem rozwoju gospodarki. Razem z naszymi Klientami jesteśmy w centrum innowacyjnej przedsiębiorczości.

 

 

ZESPÓŁ

Nasz Zespół to network doświadczonych prawników – adwokatów, radców prawnych i aplikantów, ekspertów, specjalistów i praktyków z różnych dziedzin, w tym prawa, podatków, wycen, dotacji i finansów. Angażujemy się w tworzenie strategii zmian legislacyjnych służących rozwojowi innowacyjnej gospodarki. Dzielimy się wiedzą oraz naszymi doświadczeniami na wydarzeniach dedykowanych innowacyjnemu biznesowi. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli sektora MŚP. W publikacjach własnych i w opiniotwórczych mediach, wypowiadamy się w istotnych dla polskich przedsiębiorców kwestiach prawno-gospodarczych.

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Ustawa o REIT

Ministerstwo Rozwoju opublikowało informację, że odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, który przygotowuje projekt ustawy o REIT-ach. Jest to drugie podejście do uchwalenia przepisów o specyficznym typie funduszu inwestycyjnego. Poprzedni...

Rozporządzenie eIDAS

6 czerwca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt propozycji zmian w tzw. rozporządzeniu eIDAS. Rozporządzenie to określa ramy i wymagania odnośnie środków identyfikacji elektronicznej. Reguluje ono jeden z najważniejszych...

Zmiany w transferach kryptowalut

Komisja Europejska ogłosiła 20 lipca 2021 r. propozycję zmian w prawie dotyczących transferom kryptowalut. Zmiany te w głównej mierze uderzają w główny filar transakcji kryptowalutowych tj. ich anonimowość. Wprowadzone...

Rozporządzenie DORA

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA). Projekt ten ma być odpowiedzią na problem cyberbezpieczeństwa i ochrony...

Dyrektywa NIS 2

Komisja Europejska w grudniu 2020 r. opublikowała projekt dyrektywy NIS 2, która ma znowelizować obecnie obowiązującą dyrektywę NIS. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest ustawą, która transponowała tą dyrektywę...

Elektroniczne wnioski KRS

Od 1 lipca 2021 r. oprócz przepisów o Prostej Spółce Akcyjne, mają wejść w życie zapowiadane zmiany odnośnie dalszej informatyzacji Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany te obejmują wprowadzenia elektronicznych wniosków...

Prosta Spółka Akcyjna

Już od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie ustawa nowelizująca Kodeks Spółek Handlowych. Zmiana ta wprowadza m.in. nowy rodzaj spółki – prostą spółkę handlową. W założeniu ten rodzaj...

Crowdfunding

22 marca 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, została opublikowana informacja o pracach nad projektem ustawy o nadzorze nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć...

KONTAKT

NIP: 5213689703
REGON: 360832612
KRS: 0000544720
Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS

ZAPRASZAMY

Do kontaktu

PAWEŁ ZOUNER

Ekspert prawa procesowego z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych angażujących instrumenty rynku kapitałowego, w tym akcje i obligacje, praw własności przemysłowej, ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, ochronę konsumentów, ochronę danych osobowych, a także reprezentacji w postępowaniach prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych. Brał udział w licznych procesach sądowych przeciwko organom zarządzającym oraz kontrolującym spółki publiczne, w procesach wdrażania w spółkach kapitałowych instrumentów ochrony i zarządzania prawami własności intelektualnej, zbiorami danych i know-how, w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie naruszenia zbiorowego interesu konsumentów oraz postępowaniach antymonopolowych, w procesach grupowych, w sprawach karnych gospodarczych, w sporach patentowych i budowlanych, w sprawach dotyczących prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie oraz ochrony konsumenta i ochrony danych osobowych. Reprezentował obligatariuszy w Radzie Wierzycieli w sprawie upadłości spółki E-Kanacelaria Grupa Prawno Finansowa. Do chwili obecnej reprezentuje obligatariuszy w postępowaniach zakazowych, cywilnych i karnych związanych przede wszystkim z niegospodarnością, wyzbywaniem się majątku oraz spóźnionym wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej. Studiował również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

TOMASZ NOWAKOWSKI

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Tomasz specjalizuje się w szeroko pojętym procesie cywilnym, prawie korporacyjnym, prawie własności intelektualnej oraz zagadnieniach prawnych rynku B2C. Doradza także Klientom w procesach optymalizacji prawnej ich działalności gospodarczej oraz dostosowania jej do wymogów związanych z ochroną danych osobowych.

 

MARCIN STANECKI

Student wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik Kancelarii Prawnej Zouner Legal od 2017 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w sprawach z zakresu Kodeksu Spółek Handlowych oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Dział Restrukturyzacji i Upadłości.

ANDREW MALARZ

Licencjonowany prawnik w stanie Nowy Jork oraz rzecznik patentowy uprawniony do reprezentowania Klientów przed Urzędem Patentowym i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Specjalista prawa federalnego w dziedzinach prawa imigracyjnego, upadłościowego, prawa znaków towarowych oraz prawa autorskiego. Świadczy pomoc prawną w uzyskiwaniu ochrony patentowej dla wynalazków oraz praw ochronnych na znaki towarowe, również przed urzędami patentowymi takich państw jak Kanada oraz Meksyk. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1991 r. zajmuje się ochroną wynalazków i praw autorskich, oraz rejestracją znaków towarowych i usługowych na terenie Stanów Zjednoczonych. W roku 2001 ukończył Benjamin N. Cardozo School of Law w Nowym Yorku. Członek American Bar Association oraz New York State Bar Association.

NINA BARTOSIEWICZ

Doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w planowaniu podatkowym w zakresie podatku PIT, CIT i VAT, prawie kontraktów oraz prawie pracy. Posługuje się biegle językiem włoskim, rosyjskim, francuskim.

KATARZYNA ZIAREK

W ramach swojej dotychczasowej praktyki zawodowej brała udział w bieżącej obsłudze prawnej polskich przedsiębiorców, w takich obszarach jak prawo procesowe i ubezpieczeniowe, prawo nowoczesnych technologii, prawo nieruchomości i prawo budowlane. Doświadczenie w zakresie prawa procesowego, ubezpieczeniowego zdobywała m.in. w wiodącym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Obecnie kontynuuje praktykę zawodową w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz świadczy pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego na rzecz Syndyka masy upadłości grupy kapitałowej. Jest autorką publikacji z zakresu prawa gospodarczego. Absolwentka wydziału prawa Uczelni Łazarskiego. Członek OIRP w Warszawie. W ramach współpracy z Zouner Legal zajmuje się sprawami z zakresu prawa ubezpieczeniowego i procesowego.

KATARZYNA ŁANIEWSKA

Posiada doświadczenie w obsłudze kancelarii prawnych oraz koordynacji pracy wieloosobowych zespołów. Studiowała zarządzanie i inżynierię produkcji oraz ukończyła kurs „Akademia fakturowania”. Zajmuje się bieżącą koordynacją pracy w Kancelarii, kontaktem z Klientami, a także bieżącym wsparciem zespołu Kancelarii.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony, oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.