Sztuczne warunki w rolnictwie

Tzw. tworzenie „sztucznych warunków” w sektorze rolnym to sytuacja, w której stosunki między podmiotami gospodarczymi są układane w sposób sztuczny w celu uzyskania korzyści finansowej, której jeden z podmiotów nie mógłby uzyskać samodzielnie. Najczęściej spotykanym przykładem tworzenia „sztucznych warunków” jest podział gospodarstwa rolnego na kilka mniejszych, w szczególności poprzez tworzenie wielu spółek powiązanych ze sobą […]

Ustawa o REIT

Ministerstwo Rozwoju opublikowało informację, że odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, który przygotowuje projekt ustawy o REIT-ach. Jest to drugie podejście do uchwalenia przepisów o specyficznym typie funduszu inwestycyjnego. Poprzedni projekt został odrzucony, z uwagi na stanowisko Narodowego Banku Polskiego, które stanowczo wykluczało możliwość wprowadzenia do polskiego porządku prawnego REIT-ów. Ministerstwo poinformowało, że projekt ustawy będzie […]

Rozporządzenie eIDAS

6 czerwca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt propozycji zmian w tzw. rozporządzeniu eIDAS. Rozporządzenie to określa ramy i wymagania odnośnie środków identyfikacji elektronicznej. Reguluje ono jeden z najważniejszych elementów cyfryzacji administracji publicznej – kwalifikowany elektroniczny podpis. Komisja niedawno zaproponowała wprowadzenie Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości, którzy będzie umożliwiał obywatelom UE korzystanie z identyfikacji elektronicznej w […]

Zmiany w transferach kryptowalut

Komisja Europejska ogłosiła 20 lipca 2021 r. propozycję zmian w prawie dotyczących transferom kryptowalut. Zmiany te w głównej mierze uderzają w główny filar transakcji kryptowalutowych tj. ich anonimowość. Wprowadzone zmiany mają na celu, umożliwienie walki z praniem brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałanie terroryzmowi.   Jedną z najważniejszych proponowanych zmian jest obowiązek wskazywania przy transakcjach nazwy, adresu […]

Rozporządzenie DORA

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA). Projekt ten ma być odpowiedzią na problem cyberbezpieczeństwa i ochrony technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przed cyberatakami dla sektora finansowego.   Projekt zakłada nałożenie szeregu obowiązków dla większości sektora finansowego, w tym banków, domów maklerskich, firm audytorskich, zakładów […]

Dyrektywa NIS 2

Komisja Europejska w grudniu 2020 r. opublikowała projekt dyrektywy NIS 2, która ma znowelizować obecnie obowiązującą dyrektywę NIS. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest ustawą, która transponowała tą dyrektywę do polskiego porządku prawnego, a więc uchwalenie dyrektywy NIS 2 będzie wymagać też nowelizacji tej ustawy.   Dyrektywa NIS 2 w sposób znaczący zmienia zakres podmiotowy. […]

Elektroniczne wnioski KRS

Od 1 lipca 2021 r. oprócz przepisów o Prostej Spółce Akcyjne, mają wejść w życie zapowiadane zmiany odnośnie dalszej informatyzacji Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany te obejmują wprowadzenia elektronicznych wniosków do KRS-u. Ich wprowadzenie będzie oznaczać całkowitą rezygnację z papierowych formularzy, na rzecz tych elektronicznych. Zmiany te są o tyle istotne, gdyż osoby podpisujące wnioski będą […]

Prosta Spółka Akcyjna

Już od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie ustawa nowelizująca Kodeks Spółek Handlowych. Zmiana ta wprowadza m.in. nowy rodzaj spółki – prostą spółkę handlową. W założeniu ten rodzaj spółki ma służyć rozwojowi startupów w Polsce, poprzez połączenie zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, przy pominięciu ich wad. Dotychczas, aby założyć jedną z […]

Crowdfunding

22 marca 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, została opublikowana informacja o pracach nad projektem ustawy o nadzorze nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Ustawa ta ma regulować crowdfunding, zjawisko, które dotychczas w Polsce nie w pełni uregulowane. Crowdfunding, zwany też finansowaniem społecznościowym, oznacza formę finansowania różnorakich projektów przez […]

Fundacje rodzinne

W styczniu 2022 r. mają wejść w życie przepisy ustawy o fundacji rodzinnej, wprowadzającej nowy rodzaj fundacji. Fundacje rodzinne działają w wielu krajach europejskich i są popularną formą sprawowania kontroli nad majątkiem w znanych wielopokoleniowych firmach. Fundacja rodzinna zapobiegać może rozdrobnieniu akcjonariatu w spółkach rodzinnych, a tym samym wrogim przejęciom oraz konfliktom rodzinnym. Przepisy dotyczące […]