Prosta Spółka Akcyjna

Już od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie ustawa nowelizująca Kodeks Spółek Handlowych. Zmiana ta wprowadza m.in. nowy rodzaj spółki – prostą spółkę handlową. W założeniu ten rodzaj spółki ma służyć rozwojowi startupów w Polsce, poprzez połączenie zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, przy pominięciu ich wad. Dotychczas, aby założyć jedną z […]

Crowdfunding

22 marca 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, została opublikowana informacja o pracach nad projektem ustawy o nadzorze nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Ustawa ta ma regulować crowdfunding, zjawisko, które dotychczas w Polsce nie w pełni uregulowane. Crowdfunding, zwany też finansowaniem społecznościowym, oznacza formę finansowania różnorakich projektów przez […]

Fundacje rodzinne

W styczniu 2022 r. mają wejść w życie przepisy ustawy o fundacji rodzinnej, wprowadzającej nowy rodzaj fundacji. Fundacje rodzinne działają w wielu krajach europejskich i są popularną formą sprawowania kontroli nad majątkiem w znanych wielopokoleniowych firmach. Fundacja rodzinna zapobiegać może rozdrobnieniu akcjonariatu w spółkach rodzinnych, a tym samym wrogim przejęciom oraz konfliktom rodzinnym. Przepisy dotyczące […]

Regulacja DLT w Szwajcarii

W lutym 2021 r. weszły w życie w Szwajcarii pierwsze w Europie uregulowania dotyczące DLT. DLT – Distributed Ledger Technology, to technologia rozproszonej bazy danych, której rejestry są replikowane, współdzielone i zsynchronizowane w ramach konsensusu różnych, rozproszonych geograficznie, osób, firm lub instytucji. Pojęcie to ściśle wiąże się pojęciem blockchain, technologii stosowanej obecnie w kryptowalutach. Ustawa wprowadziła pojęcie niecertyfikowanych […]

Kryptowaluty

Kryptowaluty w Polsce jak i większości krajów Unii Europejskiej nie są w żaden sposób zakazane, są nieuregulowane oraz funkcjonują w oparciu o starą zasadę prawa cywilnego „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Kwestia kryptowalut w polskich przepisach została jedynie uregulowana w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, gdzie zdefiniowane zostało pojęcie „walut […]

ICO

Initial Coin Offering (ICO) to metoda pozyskiwania kapitału w postaci kryptowalut lub tokenów, w celu finansowania przedsięwzięcia, najczęściej typu startup. Kapitał jest pozyskiwany poprzez emisję tokenów, które są kupowane za określone środki pieniężne przez inwestorów. Tokeny dzieli się generalnie na trzy rodzaje w zależności od ich funkcji w obrocie gospodarczym: „equity tokens”, zwane inaczej tokenami kapitałowymi. Tokeny te […]

Forma finansowania – DeFi

DeFi czyli Decentralized Finance, to forma finansowania oparta na blockchain, która nie opiera się na centralnych pośrednikach finansowych, takich jak domy maklerskie, giełdy lub banki, w celu oferowania tradycyjnych instrumentów finansowych, a zamiast tego wykorzystuje smart kontrakty na blockchain, z których najczęstszym jest Ethereum. Jest to koncept, który zakłada przeniesienie obecnie funkcjonujących usług finansowych na […]

Tokenizacja akcji w PSA

Większość inwestorów i przedsiębiorców czeka na 1 lipca 2021 r., kiedy to wejdą w życie przepisy ustawy wprowadzającej prostą spółkę akcyjną. Ten nowy rodzaj spółki prawa handlowego będzie mógł przeprowadzać tzw. tokenizacje akcji. Art. 30031 §3 KSH stanowi, że rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych. […]

Real Estate Investments Trusts – REIT

Real Estate Investment Trust (REIT) to pewien rodzaj funduszu inwestycyjnego, który pozwala mniejszym inwestorom na lokowanie swoich środków w inwestycje nieruchomościowe. REIT-y w Polsce nazwane zostały Spółkami Rynku Wynajmu Nieruchomości (SRWN).  Ten rodzaj funduszu inwestycyjnego powstał w Stanach Zjednoczonych w 1960 r. i został oparty o specyficzny model finansowy. Fundusze te często są zwolnione z podatku […]